top of page

Om Isegran Fartøyvern AS:

Det ideelle aksjeselskapet Isegran

Fartøyvern AS fikk i desember 2022

status som regionalt fartøyvernsenter. På øya Isegran i Fredrikstad har det de siste 20 årene blitt bygd opp et fartøyvernmiljø som er helt unikt i Norden. Hjørnesteinen i

dette miljøet er verftet.

 

Vi utfører alle typer reparasjoner,

restaureringsoppdrag på større seilfartøyer, seilskøyter og klassiske seil- og motorbåter.

 

Arbeid med tradisjonelle

håndverksteknikker og naturlige

materialer bidrar til å skape en holdbar og levende kystkultur. Vi vil bidra til å gjøre fremtidens kystkultur bærekraftig gjennom å utøve og bringe videre gamle

håndverkstradisjoner.

Våre verdier er blant annet:

 • Utvikling og videreføring avtradisjonelle håndverksteknikker

 • Bærekraftig, levende og estetiskkystkultur i fremtiden

 • Inkluderende fellesskap i et uniktog meningsfullt miljø

I forbindelse med etableringen av regionalt fartøyvernsenter, har styret besluttet å etablere en stilling for tilrettelagt arbeid for personer som står utenfor ordinært arbeidsmarked.

KONTAKT

TELEFON:

928 59 030

NETTSTED:

Isegran-fartoyvern.no

E-POST:

post@isegran.no

Sosialarbeider hos Isegran Fartøyvern

Om stillingen


Stillingen som sosialarbeider hos oss innebærer at du har ansvar for å tilrettelegge arbeidet for hver enkelt kandidat, slik at arbeidssituasjonen optimerer forutsettingene for mestring og utvikling for kandidatene ut ifra behovsbeskrivelsene vi mottar fra NAV. I tillegg til dette forventes det at du som sosialarbeider bidrar til en balansert integrering inn mot bedriftens ordinære virksomhet i nær dialog med daglig leder og faglig ansvarlig. Som fartøyvernsenter er hensyn til antikvariske prinsipper av overordnet betydning.


 • Du leder en arbeidsgruppe med 6-8 personer som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.


 • Arbeidsgruppen har som hovedformål å avlaste verftsdriften med praktiske arbeidsoppgaver i nær dialog med daglig leder og øvrige medarbeidere på verftet.


Om deg:


 • Du har erfaring og/eller utdannelse innen sosialt arbeid, gjerne rettet mot arbeidsmarkedstiltak.


 • Du er entusiastisk og positiv og har en god evne til å skape arbeidslyst hos andre.


 • Du har god evne til å veilede andre mennesker i deres daglige arbeid og kommuniserer tydelig.


 • Du har tidligere erfaring og/eller utdannelse innen arbeid med trebåter, gjerne som skipstømrer eller trebåtbygger.


 • Du er godt vant til å lede praktisk arbeid.


 • Og selvfølgelig – du er også veldig glad i gamle båter.


Vi tilbyr:


 • En arbeidsplass på øya Isegran, en idyllisk, historisk perle med sentral beliggenhet i Fredrikstad, og en av Nordens fremste kulturhavner.


 • Et arbeidsmiljø preget av stor faglig kompetanse og et virkelig godt arbeidsmiljø.


 • Som ansvarlig for arbeidsgruppen for tilrettelagt arbeid, vil du få regelmessig personlig veiledning av sosionom med 25 års erfaring.


 • Markedsmessig lønn og gode arbeidsvilkår.


Søknadsfrist


 • 1.juni 2023


Tiltredelse:


 • 1.oktober 2023

bottom of page