top of page

Om Isegran Fartøyvern AS:

Det ideelle aksjeselskapet Isegran

Fartøyvernsenter AS fikk i desember 2022

status som regionalt fartøyvernsenter. På øya Isegran i Fredrikstad har det de siste 20 årene blitt bygd opp et fartøyvernmiljø som er helt unikt i Norden. Hjørnesteinen i

dette miljøet er verftet.

 

Vi utfører alle typer reparasjoner,

restaureringsoppdrag på større seilfartøyer, seilskøyter og klassiske seil- og motorbåter.

 

Arbeid med tradisjonelle

håndverksteknikker og naturlige

materialer bidrar til å skape en holdbar og levende kystkultur. Vi vil bidra til å gjøre fremtidens kystkultur bærekraftig gjennom å utøve og bringe videre gamle

håndverkstradisjoner.

Våre verdier er blant annet:

 • Utvikling og videreføring avtradisjonelle håndverksteknikker

 • Bærekraftig, levende og estetiskkystkultur i fremtiden

 • Inkluderende fellesskap i et uniktog meningsfullt miljø

I 2018 etablerte vi et bronsestøperi. Bronsestøperiet har fokus på støp av bronsedeler til historiske fartøy. I forbindelse med god etableringen av et regionalt fartøyvernsenter, og vårt ønske om å satse på støperiavdelingen søker vi nå en allsidig mekaniker/gjørtler.

KONTAKT

TELEFON:

928 59 030

NETTSTED:

Isegran-fartoyvern.no

E-POST:

post@isegran.no

Mekaniker hos Isegran Fartøyvern

Om stillingen


 • Stillingen vil være delt mellom støperiet og øvrig verft. I støperiet vil man være del av støperiprosessen fra modell til ferdige produkter. På verftet for øvrig vil det være et bredt spekter av mekanikeroppgaver som motormontering, sveising, dreiing, montering og vedlikehold av maskinpark.


 • Mange oppdrag på fartøyene krever utførelse etter antikvariske prinsipper. Det vil bli gitt opplæring og veiledning.


 • Noe reisevirksomhet må påregnes


 • Fagbrev er en fordel, men ikke en forutsetning for å søke.


Om deg:


 • Du har utdannelse i mekaniske fag eller relevant erfaring i en tilsvarende stilling.


 • Du har stor teknisk interesse, er oppfinnsom og liker tekniske utfordringer.


 • Du setter pris på verdien av tradisjonelt håndverk.


 • Erfaring med støperarbeid/utdanning som gjørtler er en fordel, men ikke en forutsetning.


Vi tilbyr:


 • En arbeidsplass på øya Isegran, en idyllisk, historisk perle med sentral beliggenhet i Fredrikstad, og en av Nordens fremste kulturhavner.


 • Et arbeidsmiljø preget av stor faglig kompetanse og et virkelig godt arbeidsmiljø.


 • Store muligheter til å skape din egen arbeidsplass i henhold til oppgavene og forventet utvikling av avdelingen.


 • Markedsmessig lønn og gode arbeidsvilkår.


Søknadsfrist


 • Løpende


Tiltredelse:


 • Løpende

bottom of page