top of page

Om Isegran Fartøyvern AS:

Det ideelle aksjeselskapet Isegran

Fartøyvern AS fikk i desember 2022

status som regionalt fartøyvernsenter. På øya Isegran i Fredrikstad har det de siste 20 årene blitt bygd opp et fartøyvernmiljø som er helt unikt i Norden. Hjørnesteinen i

dette miljøet er verftet.

 

Vi utfører alle typer reparasjoner,

restaureringsoppdrag på større seilfartøyer, seilskøyter og klassiske seil- og motorbåter.

 

Arbeid med tradisjonelle

håndverksteknikker og naturlige

materialer bidrar til å skape en holdbar og levende kystkultur. Vi vil bidra til å gjøre fremtidens kystkultur bærekraftig gjennom å utøve og bringe videre gamle

håndverkstradisjoner.

Våre verdier er blant annet:

 • Utvikling og videreføring avtradisjonelle håndverksteknikker

 • Bærekraftig, levende og estetiskkystkultur i fremtiden

 • Inkluderende fellesskap i et uniktog meningsfullt miljø

I forbindelse med etableringen av regionalt fartøyvernsenter søker vi en fartøyvernkonsulent til vår avdeling for dokumentasjon og fagutvikling. Oppgavene for avdelingen tilsvarer tiltak som faller inn under post 75 i statsbudsjettet (fagutvikling i fartøyvernet).


KONTAKT

TELEFON:

928 59 030

NETTSTED:

Isegran-fartoyvern.no

E-POST:

post@isegran.no

Fartøyvernkonsulent hos Isegran Fartøyvern

Om stillingen


 • Oppgavene for stillingen tilsvarer tiltak som faller innunder post 75 i statsbudsjettet (grunnlagsdokumentasjon og fagutvikling i fartøyvernet).


 • En rådgiverrolle i forbindelse med restaureringsprosjekter ved verftet og andre steder i distriktet.


 • Andre oppgaver innen fartøyvern kan være aktuelle ut frakvalifikasjoner og erfaring.


Avdelingen er under etablering med planlagt oppstart høsten 2023. Du vil også kunne få medansvar og mulighet til å påvirke utforming og etablering av avdelingen.


Om deg:


 • Du har tidligere erfaring innen fartøyvernrådgiving ogdokumentasjon, eller beslektet fagområde(kulturminnevern/museum).


 • Du har dokumentert relevant realkompetanse kan kvalifisere til stillingen.


 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne, og god digital kompetanse.


 • Førerkort er en fordel.


Vi tilbyr:


 • En arbeidsplass på øya Isegran, en idyllisk, historisk perlemed sentral beliggenhet i Fredrikstad, og en av Nordens fremste kulturhavner.


 • Et arbeidsmiljø preget av stor faglig kompetanse og et virkelig godt arbeidsmiljø.


 • Store muligheter til å skape din egen arbeidsplass i henhold til oppgavene og forventet utvikling av avdelingen.


 • Markedsmessig lønn og gode arbeidsvilkår.


Søknadsfrist


 • 1.juni 2023


Tiltredelse:


 • 1.oktober 2023

bottom of page