top of page

Utlysninger 2023

Det ideelle aksjeselskapet Isegran Fartøyvernsenter AS fikk i desember 2022 status som regionalt fartøyvernsenter. På øya Isegran i Fredrikstad har det de siste 20 årene blitt bygd opp et fartøyvernmiljø som er helt unikt i Norden. Hjørnesteinen i dette miljøet er verftet.

Vi utfører alle typer reparasjoner, restaureringsoppdrag på større seilfartøyer, seilskøyter og klassiske seil- og motorbåter. 

Arbeid med tradisjonelle håndverksteknikker og naturlige materialer bidrar til å skape en holdbar og levende kystkultur. Vi vil bidra til å gjøre fremtidens kystkultur bærekraftig gjennom å utøve og bringe videre gamle håndverkstradisjoner. 

Våre verdier er blant annet:  

  • Utvikling og videreføring av tradisjonelle håndverksteknikker

  • Bærekraftig, levende og estetisk kystkultur i fremtiden

  • Inkluderende fellesskap i et unikt og meningsfullt miljø

Vi søker følgende:

bottom of page